Anasayfa Genel Ekonomi Spor Sağlık Kültür/Sanat Eğitim Resmi İlanlar Seri İlanlar İletişim

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

   
      

   
   
TOKAT I. ALTIN ASMA TÜRK HALK MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI ÜSTÜNE GÖRÜŞLERİM

Tokat Valisi sayın Dr. Ozan Balcı ve Tokat Belediye Başkanı sayın Av. Eyüp Eroğlu tarafından Türkiye genelinde ilk kez  Türk Halk Müziği Beste Yarışması düzenlemelerini taktirle karşılıyor ve halk kültürüne yapılan bu hizmeti ayakta alkışlıyorum.             Zile’nin Kardeş Şehri Kosova’da Prizren’e bağlı Mamuşa belediye başkanı sayın Abdülhadi Krasniç’in de katıldığı geceye katılım oldukça yüksekti. Bu güzel etkinliğe Zile Belediye Başkanı Sayın Şükrü Sargın dışında Tokat’ın hiçbir ilçe Belediye Başkanının katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.             Organizede büyük emekleri olan İl Kültür Müdürü Adem Çakır, Şube Müdürü Selahattin Adıgüzel’le birlikte jüri üyelerinin tespiti, sanatçılarla iletişim kurulması vb. hususlarda büyük emeği geçen Necdet Kurt’u yürekten kutluyorum.             Yine seneye tekrar edileceğini açıklayan sayın Vali  Dr. Ozan Balcı’nın bu etkinliğe devamlılık kazandırma isteğini de taktirle karşılayarak bazı hususları dile getirmeyi, diğer yarışmalarda  göz ardı edilmemesi için  gerekli gördüğümü  belirtmek istiyorum. a.       Adının  ALTIN ASMA TÜRK HALK MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI olması çok güzel.  Çünkü, Tokat ve yöresi asmasıyla,  yaprağıyla, üzümüyle, pekmeziyle, kömesiyle  ünlü bir kentimizdir. b.      Yarışmanın iki aşamada, iki değişik jüri ile değerlendirilmesi konuya olan titizliğin gösterilmesi açısından önemlidir.   Burada benim de söz değerlerini inceleme açısından birinci jüride aralarında bulunduğum   alanında uzman ve bir birinden habersiz;  TRT Sanatçıları, bazı üniversitelerden öğretim üyeleri, bazı konservatuarlarda öğretim üyesi ve sanatçılardan oluşan 10 seçkin kişi  güfte, beste, nota ve ses kayıtları ile adları gizli RUMUZ kullanılarak gönderilen (Bu yarışmada 57 eser)  eserleri titizlikle  inceleyip ilk 10 eseri belirlemekle asıl yükü omuzlamış ve ödüllendirilecek, su yüzüne çıkacak, finalde TRT sanatçıları tarafından icra edilecek, (çekim yapan) TRT Müzik kanalı tarafından yayımlanacak  eserleri belirlemişler, işin mutfağında zor bir görevi yerine getirmişlerdir.              İkinci jüri ise müzikal yönden otorite  yedi seçkin kişi,  TRT Sanatçıları tarafından salonda, Tokat halkı huzurunda icra edilen, ilk jürinin belirlediği 10 eseri  puanlayarak sıralamış ve ilk üç eserle, yedi mansiyonu belirlemiştir.              Düzenin işlemesi, şeffaf olması hem çok şık, hem de güzeldi ama, burada gözden kaçan bir husus olmuştur.  İkinci jüri taktim edilirken ilk jüride görev yapanların da emeklerine teşekkür edilerek adları anılmalı, 10 isim açıklanmalı idi diyorum. c.       Yarışmanın adı Tokat  I. Altın Asma Türk Halk Müziği Beste Yarışması olduğuna göre,  puanların teknik masada hesap edilmesi sırasında,  jüride görevli sanatçıların birer türkü okuması çok güzel bir davranıştı.  Ama sanatçılardan İbrahim Can  dışında hiç biri Tokat türküsü okumadı. Bu kişilerin hepsi profesyönel sanatçı olduklarına göre,  Tokat türkülerini çok iyi icra edebilirlerdi.  Gönlümüz;  Armuttan Kayacağım,  Bağa Gel Bostana Gel,  Başındaki Yazmayı Sarıya mı Boyadın,  Bir Güzelin Hasretinden Ahından,  Çayır İnce Biçilir mi,  Minarede Taş m’olur,  Sigaramın Dumanı, Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere, Tokat Bir Bağ İçinde gibi Tokat türkülerini bu güzel seslerden dinlemeyi arzu ederdi. Diğer yarışmalarda göz ardı edilmeyeceğini ümit ediyorum.             Tokat Anadolu Âşık Edebiyatı içinde önemli kentler arasında sayılır. Yedi Ulu Ozandan biri sayılan KUL HİMMET  tokatlıdır.  Âşık Edebiyatı kollarından  EMRAH KOLU Tokat’ta teşekkül etmiştir. Bu kolda yetişen; Tokatlı Gedaî, Tokatlı Nuri, Tokatlı Cemalî,  Zileli Ceyhunî,  Zileli Şermî, Niksarlı Bedrî, Niksarlı Cesurî Tokat Âşıklık Geleneğinin önemli şahsiyetleri olup,  deyişleriyle, türküleriyle Tokat halk kültürünün yüz akı Talibî, Selmanî, Semaî, Nevruz Bacı, Sadık Doğanay hakkın rahmetine kavuşmuş Tokatlı âşıklardır. Bu nedenle  yarışmada, ödüller adlandırılarak, kimliklendirilerek verilmesinin aynı yola hizmet etmiş saz ve söz erbaplarını yad etmek, unutulmadıklarını vurgulamak açısından şık duracağı görüşündeyim. Bundan sonraki yarışmada  taslak olarak yazdığım şemanın uygulanması ve daha sonraki yarışmalarda da bu yarışmada anılamayan diğer Tokatlı âşıkların adları ve eserlerinden küçük örnekler konarak vefa borcunun ödeneceği, ruhlarının şad olacağı görüşündeyim.             Taslak Şema:   BİRİNCİLİK: ÂŞIK KUL HİMMET ÖDÜLÜ   16. yüzyılda  yaşamış, Tokat’ın bilinen en eski âşığı olup,  Anadolu’nun  Ulu Ozanlarından biri olan:   Erenler ilmine talip olursan Gördüğün ört, görmediğin söyleme Zâhiri bâtını cümle bilirsen Gördüğün ört, görmediğin söyleme   gibi deyişleri  dilden dile söylenen ve  güncelliğini hiç yitirmeyen  Tokat âşıklık geleneğinin baş tacı  ÂŞIK KUL  HİMMET  adına   BİRİNCİLİK ödülü     “Tabakada Tütünüm” adlı bestesiyle  Uğur TOP’a  verilmiştir.   (denmeliydi)     İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: ÂŞIK TOKATLI NURİ ÖDÜLÜ 19. yüzyılda yaşamış Emrah Çırağı olup Tokatlı Nuri adı ile  ünü tüm Anadoluyu  sarmış ve   Ben güzelim diye havadan uçma İndirirler seni el yaman olur Siyah kâkülünü gerdana saçma Eser bad_ı saba yel yaman olur   gibi deyişleriyle unutulmazlar listesinin başında gelen, ustası Emrah’ın vefat ederken sazını hediye ettiği  ÂŞIK TOKATLI NURİ  adına  İKİNCİLİK ödülü   Bir Dilbere Gönül Verdim Ezelden" bestesiyle  Uğur TOP’a  verilmiştir.  (denmeliydi)     ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: ZİLELİ  ÂŞIK  TÂLİBΠ ÖDÜLÜ 19. Yüzyılda yaşamış Emrah çırağı olup mezar taşında:   Ben garip başım garip Sılada  eşim garip Ölsem mezara girsem Mezarda taşım garip   İfasesi yer alan ve çırağı Âşık Fedaî’nin  İstanbul  Kumkapı’daki sazlı kahveye uğradığında:   Dediler mevlidin olur nereden Dedim ki aslımız olur Zile’den Dediler Tâlibî  n’oldu oradan Dedim bir Fatiha ihsan İstanbul   biçiminde başlayan İstanbul Destanı’nı söyleten üne sahip  bir kısmı halen türkü olan  deyişleri ile Zile âşıklık geleneğinin en önde gelen âşıklarından  ZİLELİ TÂLİBΠ adına   ÜÇÜNCÜLÜK  ödülü   "Tokat’ın Yolu Taştır"    bestesiyle İsmail TATAR’a   verilmiştir. (denmeliydi)     MANSİYONLAR Mansiyonlarda sıralama olmadığı için puan önemsenmeden âşıklar adına mansiyon verilmeli idi.  Bu da:  1.      Mansiyon:   ÂŞIK TOKATLI GEDAÎ ÖDÜLÜ Asıl adı Ahmet olup,  19. yüzyılın  kudretli  âşıklarından  olan ve               Sanadır niyazım derun-ı dilden             Mevla’nın aşkına dur seher yeli             Çıkarmış mı beni yârim gönülden             Varınca divana sor seher yeli   gibi birçok  deyişi güncelliğini koruyan    Emrah çırağı  TOKATLI GEDÂÎ adına  1. Mansiyon   “O Bana Yeter”  bestesiyle Tekin KİREÇÇİ’ye   verilmiştir  (denmeliydi.)   2.      Mansiyon: ZİLELİ ÂŞIK CEYHUNÎ ÖDÜLÜ Bir şiirinde :   Sırrı enel-hakk’ı diyecek kimdir             Kanaat lokmasın yiyecek kimdir Melâmet hırkasın giyecek kimdir Ceyhunî var Nurî çıraklarından   diyerek,  ustasına sevgi, saygı ve muhabbetini dile getiren,  Zile’nin en iyi bilinen âşıklarından   ZİLELİ ÂŞIK CEYHUNÎ  adına 2. Mansiyon   “İnsanız Biz”  bestesiyle  Tekin  KİREÇÇİ’ye  verilmiştir. (Denmeliydi.) (Diğer mansiyonlar da  beste ve bestekarının adı ile belirttiğimiz biçimde verilmeli idi.)   3.      Mansiyon: NİKSARLI  ÂŞIK BEDRÎ ÖDÜLÜ   19. yüzyılın sonu ile 20. Yüzyılın başında yaşamış Niksar’ın en önemli âşığı olup: Bakmazsın Bedrî’nin telaşlarına Asla rahmeylemem göz yaşlarına Cefa defterinin ders başlarına Ya bir mum yapıştır ya tebeşir çek   gibi deyişleriyle Tokat yöresi âşıklık geleneğine damgasını vuran NİKSARLI  ÂŞIK BEDRΠ adına 3. Mansiyon  “Turhal’dan Ötesi Yaprak Yöresi”  adlı besteye   verilmiştir.   4.      Mansiyon: ALMUSLU ÂŞIK SELMANÎ ÖDÜLÜ Anadolu âşıklık geleneğinin  son dönem önemli halkalarından  leb değmezin, atışmanın önemli ustalarından olup saz ve söz ağırlıklı:   Cenab-ı Mevlâ’dan erdi inayet Daha çocuk iken saza alıştık Kudret iliminden okuduk ayet Çok şükür kelâma söze alıştık   biçimindeki  deyişleriyle  gönüllerde taht kurmuş  ALMUSLU ÂŞIK SELMANÎ adına  4. Mansiyon    “Yolcu Oldum Yola Düştüm”   adlı besteye verilmiştir.   5.      Mansiyon: TURHALLI ÂŞIK SEMAÎ ÖDÜLÜ   Turhal âşıklık geleneğinin en önemli âşığı olup  atışma, leb değmez, muamma ve türkü dallarında pek çok ödül almış zakir âşıklardan olan,    Hayli yıldır Hak aşkınla gezerim Ne cemalin gördüm ne de gördürdün Varlığını kalp evimde sezerim Ne muradım verdin ne de verdirdin   gibi özgün deyişleriyle bilinen  TURHALLI ÂŞIK SEMAÎ adına  5. Mansiyon  “Tokat Ellerinde Bir Yar Yitirdim”  adlı besteye  verilmiştir.     6.      Mansiyon ÂŞIK SADIK DOĞANAY ÖDÜLÜ   Radyo ve televizyonlarda   ‘El vurup yâremi incitme tabip’ ve  ‘Yandı ha yandı’ gibi deyişlerini sık sık dinlediğimiz:   Aşkın deryasına dalmak istersen İlim bir mürşittir almak istersen Haline bir haldaş bulmak istersen Deşt-i güzar edip gez deli gönül   biçiminde  özgün söyleyişleri olan ve dünyayı gönül gözüyle gören ÂŞIK SADIK DOĞANAY adına   6. Mansiyon    “Tokat Kalesine Çıktım Oturdum”  adlı besteye verilmişti.   7.      Mansiyon EŞREF TOMBULOĞLU ÖDÜLÜ Türk halk şiiri ve Tokat yöresi Türk halk müziği çalışmaları içerisinde önemli bir yeri olan   bir  halk sanatçısı  kimliği altında;   Başındaki yazmayıda sarıya mı boyadın, Neden sararıp soldun da sevdaya mı uğradın Tokat'tan mı geliyon da kız sen Almus'lumusun Ben seni alacağım da söyle namuslumusun   gibi  türküleriyle  Tokat  ve Almus’un yaşayan  en sevilen sanatçılarından biri olan  EŞREF TOMBULOĞLU  adına 7. Mansiyon   Suyun Kurusun Çördük” adlı besteye   verilmiştir.   gibi ifadelerle hem  Türk  Halk Müziğine kazandırılan 10  eser duyurulur,  hem de  Tokat  halk kültürüne  büyük emekleri geçen ‘Kent Kültürünün Tapu Senetleri’ dediğimiz önemli âşık ve sanatçılarımızın hiç olmazsa birkaçı anılmış olur.               Bu güzel etkinliği düzenleyen  Tokat Valisi sayın Dr. Ozan Balcı ve Tokat Belediye Başkanı sayın Av. Eyüp Eroğlu  şahsında emeği geçenlerin tümünü içtenlikle kutlar,  esenlikler dilerim.

  

   
   
ZİLE'DE E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

  Vergi Dairesi Müdürü Ali Ulvi Yüksel ile Hızlı Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yıldırım’ın sunumlarını yaptığı seminere çok sayıda muhasebeci ve oda üyesi katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Zile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Bice; “Yeni Türk Ticaret Kanununun ve AB normlarının ticari hayatımızda daha fazla yer almasıyla birlikte, çok daha rahat işleyebilecek sistemler oluşmaya başladı.” dedi. Ayrıca bu uygulamalar sayesinde, kâğıt ortamından dijitale taşınan işlerin, kırtasiye masrafını minimum düzeye indireceği gibi yapılan işlemlerin de büyük oranda hızlanacağını dile getiren Başkan Bice,örneğin, bu elektronik uygulamalardan biri olan, E- İmza sayesinde şirket kurulumu, bilgi güncelleme, şirket birleştirme, unvan değişikliği, iflas başvuruları, genel kurul bildirimlerinin yapılması, onaylanması, arşivlenmesi, çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, çalışan SGK kayıtları vergi beyan ve ödemeleri gibi işlemlerin online ortamda yapılabileceklerini ifade etti. Vergi Dairesi Müdürü Ali Ulvi Yüksel’in yaptığı sunumda; E-Faturanın ne olduğunu, bunun yasal dayanaklarını, E- Fatura başvurusunun nasıl yapıldığını ve E-Faturada mali mühür ve elektronik İmza gibi konulara açıklık getirdi. Özellikle kayıtdışı ekonominin azaltılması ve uluslararası ekonomik entegrasyonun hızlanması bakımından e-faturanın büyük etkileri olacağının,ancak zorunluluk kapsamındaki işletmelerin de sisteme geçiş maliyetlerinin yüksekliği ve takvim sıkışıklığı ile ilgili ciddi kaygılar olduğunu ifade etti.  Bu kaygıların giderildiği bir geçiş süreci ile e-fatura uygulaması ülkemizdeki birçok ekonomik ve mali parametrenin olumlu etkileneceğini ifade eden Vergi Dairesi Müdürü Ali Ulvi Yüksel, bu kolaylıkların yanı sıra iş dünyasına, iş adamlarına ve mali müşavirlere ciddi yükler getireceğini ve cezai yaptırımlar olabileceğini belirtti. Seminer; soru cevap bölümünde Hızlı Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yıldırım’a sorulan soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

  

   
   
YILBAŞI

Geçen yılın usancı içinde Yaşanacak yarınlar için Her gönül        Bir hayale dalar Umut ekilen yüreklerde Geçip giden zaman Yorgun anılarla yıpranır   Eski Türk geleneği Nardugan’da Hayat ağacı dileğiyle Akçam niyetine Yaşanmamış gibi Başa çevirip ayları Sünger çekip anılara Bin umutla takvim Yeni yıla dayanır   Eski yıldan Yenisine aktarılan Kendimizle hesaplaşma gibi Yüreklerin yükü Biraz daha biten ömrü Tüketmeye niyet edip Eskitir Bunca anıları bir bir   Sanki Köz ateşini deşip Yeniden doğuş için umuda Aralayıp külleri Efsanevi mit gibi Bilinmezler içinde Sır kapısı Ardına kadar dayanır   Alıp  gider gizemini ayların Kır çiçeği benzeri Kardelen güzelliğinde Yenilenir umutlar Ayaz Ata nasip verirken Yaşamak için yeni baştan Yıl denen Bir masal anlatılır   Uzansak da  Yeni yıl sabahına Süslesek de geceyi Okul defterlerinin Kenar süsleri gibi Gerçeği gizlemede yarar yok Yaşlanıp Tekledikçe beden Sevgiyle uzayan yollar kısalır   Eğlenceler Piyangolar Ziyafetler cümbüşünde Yeni yılı kutlama telaşı Azaltmak için bir bahane Tükenen ömrün acısını Ya da  tesellidir   Her yılbaşı İnsan nedense Ne kadar eğlenirse eğlensin Bir şekilde  hüzünlenir               Mehmet YARDIMCI

  

   
   
Emniyet Müdürü Uzun'dan Engelliler Derneği'ne Ziyaret

Zile İlçe Emniyet Müdürü Erden uzun,  Engelliler Derneği Başkanı Halil İçcan ile bir süre görüşerek dernek hakkında bilgiler aldı. Daha sonra bir açıklama yapan Halil İçcan, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Emniyet müdürümüz sürekli bu ziyaretleri gerçekleştirerek, özel kardeşlerimizin ilçede daha rahat bir yaşam sürebilmeleri için bize yardımcı oluyor. Sorunlarımıza anında çözüm üreten müdürümüzden çok memnunuz. Engelli park yeri sorunumuz vardı. Vatandaşlarımız bu konuda biraz duyarsız. Trafik ekipleri vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirerek özel kardeşlerimizin sorununu çözdüler. En ufak bir şikayetimize anında müdahale edilerek mağdur olmamızı önledikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Özel kardeşlerimizde müdürümüzün ziyaretinden çok memnunlar. Yalnız olmadığımızı, devletimizin her zaman yanımızda olduğunu bilememiz bizi mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.  

  

   
   
Asırlık konak kültür ve sanat evi oldu

Yöresel ürünlerin satışında yapıldığı konakta, Zileli hanımlar ürettiği el emeği ürünlerin satışını da yapabiliyor. Konak aynı zamanda közde kahve içebileceğiniz, taş plak eşlinde kadınların gün yapabileceği otantik bir mekan olarak da ilçe halkına hizmet verecek.   Açılışa Zile İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Şükrü Sargın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Erden Uzun, İlçe Müftüsü İdris Özarslan, protokol ve çok sayıda davetli katıldı.   Özellikle belediye olarak hanımların tüm çalışmalarına destek olacaklarını açılış konuşmasında belirten Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, “Bu şekilde konaklarımızın sayısını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Valiliğin bu konuda çalışmaları var. Bizim de ekibimiz çalışıyor. Bu konağın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu. Açılış sonrası davetlilere canlı müzik dinletisi ve yöresel yemeklerden ikram yapıldı.  

  

   
   
Zile İtfaiyesi Tekstilde Yangın Tatbikatı Düzenledi

Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü organizesiyle tekstil atölyesinde düzenlenen tatbikata, itfaiye müdürlüğü ekipleri ve tekstil atölyesi çalışanları katıldı. Tekstil atölyesi çalışanları ihbarı üzerine itfaiye müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti. Tatbikatta senaryo gereği tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale edildi. Ekipler bir taraftan alevlere müdahale ederken, diğer taraftan ise fabrikada mahsur kalan işçiler itfaiye kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye Müdürü Fatih Candan tatbikat sonunda bir değerlendirme yaparak, “Bugün ki tatbikatımız yerinde yangın, kurtarma başta olmak üzere yine yüksek açı kurtarmada tatbikat yaptık ve başarıyla gerçekleşti. Ben bütün katılımcı arkadaşlarımıza ve tüm tekstil çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah ilimizde hiçbir yangın, afet felaketi yaşanmaz bizde bu tatbikatları yapmak ve öğrenmekle kalırız. Biz Zile Belediyesi olarak sürekli farkındalığın arttırılması için kurumlarda yapacağımız tatbikatlarla inşallah vatandaşlarımız yangını en az zararla atlatmalarını sağlayacağız” dedi.  

  

   
   
Hentbol Erkekler 1. Ligi

Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde zirve mücadelesi veren Adıyaman Belediyesi, 16. hafta maçında kendi evinde ağırladığı Tokat Gençlikspor’u 39-30 mağlup etti. Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksi'nde oynanan maça iyi başlayan Adıyaman temsilcisi, rakibi karşısında üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdürdü. Maç sonunda parkeden 39-30’luk galibiyetle ayrılan mavi-beyazlılar puanını 25’e çıkardı.Alınan galibiyetten duydukları mutluluğu dile getiren Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, “Ligin ikinci yarısına lider Selka beraberliği ile başladık. Daha sonra Türkiye Kupası mücadelelerinde üç Süper Lig temsilcisi ile aynı grupta mücadele ettik. İyi oyunumuza ve topladığımız üç puana rağmen elendik. Bu bizi üzse de oynadığımız güzel oyun ile kalitemizi herkese gösterdik. Hafta içi oynanan Türkiye Kupası müsabakalarından hemen sonra ligde evimizde ağırladığımız Tokat Gençlikspor maçından galibiyetle ayrılan oyuncularımı kutluyorum. Ligdeki konumumuzu korumak için bu galibiyet çok önemliydi. Bize her zaman destek veren Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu’ya ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonunda Süper Lig’e çıkarak onların bu desteğini boşa çıkarmayacağız” diye konuştu.

  

   
   
Genç kalmanın formülü balık

Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, “Balık protein açısından oldukça zengin bir kaynak. İçerdiği protein sayesinde cilde esneklik sağlayan kollajen dokusunu destekleyerek yaşlanmaya karşı direnci arttırıyor” dedi.Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, balığın sağlık ve güzellik üzerindeki 12 önemli faydasını anlattı.Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, vücudun solunum ile sindirim gibi yaşamsal faaliyetlerinin devamlılığını sağlayan protein yönünden zengin olan balığın bağışıklık sistemini destekleyen ve göz sağlığını koruyan A vitamini, kalsiyumun kemiklere yerleşmesini sağlayan D vitamini ile kanın pıhtılaşmasında görevli K vitamini de içerdiğini belirterek, “Balık bu vitaminlere ek olarak B gurubu vitaminleri B6 ve B12 yönünden de zengin. Ayrıca iyot, selenyum, magnezyum, fosfor ve çinko mineralleri açısından iyi bir kaynak olarak biliniyor. Ancak balığı bu kadar değerli yapan sadece protein, vitamin ve minerallerden zengin oluşu değil. Balık aynı zamanda omega 3 yağ asitlerinin en önemli kaynağı. Ancak balığı kızartmak hem besin değerinin azalmasına hem de kanserojen maddelerin oluşmasına neden olacağı için ızgara, fırında veya buharda pişirerek tüketmenizde fayda var” diye konuştu.“Yaşlanmaya karşı direnci arttırıyor”İçeriğindeki çoklu doymamış yağ asitlerinin kolon, prostat ve meme kanseri gibi kanser türlerine karşı koruyucu etki gösterdiğini söyleyerek, “Omega 3’ler antiinflamatuar özelliğe sahip oluyor. Yani vücudun virüs, bakteri, parazit gibi enfeksiyonlara karşı direncini arttırarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Dolayısıyla kış mevsiminde gripten korunmada da etkili oluyor. Balık protein açısından oldukça zengin bir kaynak. İçerdiği protein sayesinde cilde esneklik sağlayan kollajen dokusunu destekleyerek yaşlanmaya karşı direnci arttırıyor. Hem kollajen dokusunu desteklemesi hem de hücre yapısını koruması sayesinde kırışıkların oluşumunu azaltmaya ve cildin yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra güneşin zararlı ışınlarına karşı cildin bağışıklık sistemini destekleyerek UV ışınlarına karşı koruyucu kalkan oluşturuyor. Balık hem içerdiği protein hem vitamin ile mineraller sayesinde saçların uzamasını kolaylaştırıyor ve saçları güçlendiriyor. Ayrıca içerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde saçların kurumasını ve yıpranmasını önleyerek canlı ve parlak görünüme sahip olmalarını sağlıyor” ifadelerini kullandı.Balığın içeriğindeki çoklu doymamış yağ asitleri sayesinde, diyabeti olmayan kişilerde insülin direncini azaltarak diyabet görülme riskini azalttığını kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Öçal, balığın diyabet hastalarında da inflamasyon (iltihap) görülme olasılığını düşürdüğüne dikkat çekti.“Depresyondan korunmada haftada 2-3 gün balık tüketmek oldukça önem taşıyor”“Yapılan çalışmalar balık tüketimindeki her 20 gramlık artışın kalp damar hastalıklarının oluşma riskini yüzde 7 oranında azalttığını gösteriyor” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Öçal, sözlerini şöyle sürdürdü:“İçerdiği EPA (eikosapantoenoik) ve DHA (dokosaheksaenoik asit) sayesinde özellikle kötü kolesterol LDL’nin düşmesini sağlayarak, damarlarda pıhtı oluşmasını ve buna bağlı gelişen felç riskini önlüyor. Beyin yapısının yüzde 60’ı yağlardan oluşuyor. Balık beynin gri bölgesinde bulunan yağ asidi olan dokosaheksaenoik asit (DHA) kaynağı. DHA beyin sinyallerinin iletimi için gerekli olan beyin hücre zarları için yaşamsal önem taşıyor. Omega 3 yağ asitleri özellikle DHA beyin hücreleri arasındaki iletişimi artırıyor. Bu şekilde unutkanlık, bunama ve diğer nörolojik hastalıklara karşı koruyucu olabiliyor. Ayrıca balıkta bulunan DHA sayesinde özellikle çocuklarda dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu gibi durumların giderildiği, okuma becerilerinde de artış sağlandığı belirtiliyor. Vücudumuzdaki tüm hücre zarlarının yapısı yağ asitlerinden oluşuyor. Bu yağ asitlerinin büyük çoğunluğu ise omega 3 yağ asitleridir. Serotonin, dopamin, noradrenalin gibi kimyasallar beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimden sorumlu maddeler. Eğer iki sinir hücresinin birbiriyle bağlantı kurduğu noktada sinir iletiminde bozukluk yaşanırsa kişinin duygusal durumunda da bozulmalar meydana gelebiliyor. Bu kimyasalların dengesindeki bozulmanın, özellikle de serotonin azalmasının depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olduğu düşünülüyor. Çoklu doymamış yağ asitleri vücuttaki diğer hücre zarlarının yapısında olduğu gibi, beyin hücre zarlarının yapısında da bulunuyor. Bu yüzden eksikliği de hücre membran (zar) yapısında bozulmalara neden olarak, sinir iletiminde aksamalara sebebiyet verebiliyor. Depresyondan korunmada haftada 2-3 gün balık tüketmek oldukça önem taşıyor.”“Göz hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor”Omega 3’ün özellikle kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu olduğu tespit edildiğini ayrıca yapılan bir çalışmada yeterli omega 3 tüketen kişilerde kalın bağırsak kanserine bağlı ölüm riskinin yüzde 59 oranında azaldığının ortaya konduğunu hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Öçal, “Bunların yanı sıra omege 3’ün ülseratif kolit ve chron hastalığı gibi bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahip olduğunu ve bağırsakta enflamasyon, bir başka deyişle iltihap görülme sıklığını azalttığını belirtiyor. Omega 3 yağ asitlerinin görsel gelişim ve retina sağlığı açısından önemli olduğu biliniyor. Özellikle retinanın bozulması ve görüşün bulanıklaşmasına neden olabilecek göz hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Araştırmalar, yeterli balık ve omega-3 yağ asitleri tüketen kişilerde göz hastalığı oluşma riskinin balık tüketmeyenlere göre daha az olduğunu gösteriyor. Yapılan bazı çalışmalar balığın sedef hastalığı ve egzama gibi deri hastalıklarının da önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Balık tüketimi özellikle iltihaplı eklem hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Balık içerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde antienflamuar özelliğe sahip ve bağışıklık sistemini destekleyerek vücutta inflamasyon (iltihap) oluşumunu önlüyor. Bu sayede de romatoid artrit, osteoartrit gibi eklem hastalıklarının görülme sıklığını azaltıyor şeklinde konuştu.Yapılan birkaç çalışmada balık tüketiminin akciğerleri korumaya yardımcı olabileceğinin kaydedildiğini de belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Öçal, “Özellikle çocuklarda astım belirtilerinde azalmasının yanı sıra astımın önlenmesinde de yardımcı olabileceğine dair bulgular saptanmış. Yeterli miktarda balık tüketen kişilerde yeterli miktarda balık tüketmeyenlere nazaran yaşlandıkça akciğerlerin daha sağlıklı ve güçlü olduğu kanıtlanmış” açıklamasını yaptı.

  

   
   
Sivas Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi nde yer alıyor

Sivas Valiliği, bazı basın organlarının 24 Ocak tarihli haberlerinde yer alan 'Sivas'ın Termal Kentler Arasında Yer Almadığını' ifade eden haberlerle ilgili açıklama yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre "Yapılan çalışmanın bir pilot çalışma olduğu, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında 2014-2018 yılları arasında uygulanmak üzere planlama yapıldığı, termal kentlerle ilgili illerin seçiminde tesislerin yatak kapasitesi ve kalitesi ile Sağlık Bakanlığı'nın uzman personel varlığı ve imkanlarına bakıldığı, 5 merkezde termal kent planlanmış olmasına rağmen bunun şimdilik 3 merkezde Afyon-Ömergecek, Yalova-Termal, Eskişehir-Kızılinler bölgelerinde uygulanabileceğinin mümkün olduğu belirtilmiştir" denildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı ana kararlarına göre Termal Turizm Master Planı kapsamında Güney Marmara, Güney Ege, Frigya, Orta Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu Marmara, Batı Karadeniz Termal Turizm Kentleri Bölgeleri olarak 7 ayrı bölgenin belirlendiğini Sivas, Amasya, Tokat ve Erzincan Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi illeri arasında yer aldığı bugüne kadar Turizm Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş ve halen yürürlükte bulunan termal odaklı 5 adet Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile 73 adet Termal Turizm Merkezi'nde imar planları çalışmaları yürütüldüğü ifade edildi.Açıklamada,Sivas'ın Türkiye Turizm Master Planı'nda Orta Anadolu Kentleri Bölgesi'nde yer almadığı belirtilerek,"Ancak Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bahse konu haberde belirtilen ifadelerin aksine Sivas'ta, Türkiye Turizm Master Planı içerisinde kendine yer bulmaktadır" ifadelerini kullandı.

  

 
  Cami-i Kebir Mah.
 Latif Topçu Sok.No:3/A
 Zile/Tokat
 
  Tel/Fax : 0356 317 9766
 E-posta : ozhabergazetesi@hotmail.com
 bilgi@gazeteozhaber.com
Ziyaretçi Sayısı
2077299
Web Tasarım Vur@l Yazılım